Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Fatima miestom posilnenia dialógu

medzi európskymi náboženstvami