Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

26. výročie Medzinárodného dňa boja

proti chudobe