Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Zachovanie ľudskej dôstojnosti pre každého

minimálnym príjmom