Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Zjednotenie hodnotenia zdravotníckych

technológií v EÚ