Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Rozhodnutie EP o Maďarsku len polarizuje

spoločnosť