Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Dvojaká kvalita potravín je v EÚ neprípustná