Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Makroekonomická pomoc Ukrajine