Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

EÚ by mala pri tvorbe legislatívy prihliadať

aj na rodinné hľadisko