Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Návšteva študentov hotelierstva v Štrasburgu