Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Prorodinná a protirodinná politika

v strednej Európe