Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Smernicou o transparentnosti vlastníkov

proti daňovým únikom