Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Správy EP o humanitárnej pomoci a o rodovej

rovnosti, ktoré som nemohla podporiť