Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Apríl v EP – menej skládok aj emisií