Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Kolegovia sa pýtajú: Čo sa to u vás

na Slovensku deje?