Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Pohľad EP na ďalší viacročný finančný rámec