Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Istanbulský dohovor by si mala posúdiť každá

členská krajina EÚ za seba