Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Pripomienky k správe o ľudských právach

za rok 2016