Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Otázka na Európsku komisiu k obchodovaniu

s ľuďmi