Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Vyhodnotenie programov podpory mladých

a uznávania dokumentov