Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

V boji proti obchodovaniu s ľuďmi stále

žiadny pokrok