Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Nedostatky navrhu legislatívy pre riešenie

cezhraničných manželských sporov