Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Názory v EP na Jeruzalem

ako hlavné mesto Izraela