Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Nesprávne kroky na ceste do spoločnej Európy