Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Aj pre EÚ niekedy preváži obchod

pred dodržiavaním ľudských práv