Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Utečenecké tábory v Grécku sú trvalým

provizóriom