Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Je smutné, že únia v Afrike podporuje

potratové kliniky