Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Podpora rodiny je spôsob, ako zlepšiť

demografickú situáciu v EÚ