Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Prezident Kiska v EP aj o východnom

partnerstve