Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete

spočíva v náboženskej slobode