Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Sídlo EP v Štrasburgu má opodstatnenie

v histórii