Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Júlové témy: opravy pokazených spotrebičov,

aj zverejňovanie zaplatenia daní