Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Boj proti domácemu násiliu musí byť

postavený na úcte k ľudskej dôstojnosti