Miroslav Radačovský

Nezávislý

Miroslav Radačovský

Vystúpenie v EP: Podpora automatizovných

rozhodovacích procesov