Miroslav Radačovský

Nezávislý

Miroslav Radačovský

Výhrady k demokratickým princípom v Poľsku

treba posudzovať z viacerých uhlov pohľadu