Martin Hojsík

Renew Europe Group
Progresívne Slovensko

Martin Hojsík

Transporty živých zvierat sú zbytočným

utrpením