Jaroslav Paška

Európa slobody a demokracie
Slovenská národná strana

Banková únia Slovensku nepomôže

Banková únia Slovensku nepomôže