Jaroslav Paška

Európa slobody a demokracie
Slovenská národná strana

Kritika liknavosti euroúradníkov aj vlády

Kritika liknavosti euroúradníkov aj slovenskej vlády: financovanie projektov EÚ cez EIB, odpočúvanie NSA, pranie špinavých peňazí a mzdová diskriminácia našich žien