Jaroslav Paška

Európa slobody a demokracie
Slovenská národná strana

Problém Ukrajiny je podobný tomu v Kosove

Problém Ukrajiny je podobný tomu v Kosove