Jaroslav Paška

Európa slobody a demokracie
Slovenská národná strana

Nekontrolovaný pohyb peňazí je aj v EÚ

Nekontrolovaný pohyb peňazí je aj v EÚ