Jaroslav Paška

Európa slobody a demokracie
Slovenská národná strana

Projektové dlhopisy EIB musia ísť do IT

Projektové dlhopisy EIB musia ísť do informačných technológií