Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Horizont Európa na roky 2021-2027

Program Horizont Európa bude v rokoch 2021 - 2027 zaisťovať krátkodobé a dlhodobé financovanie výskumu a inovácií spojených s celosvetovými výzvami, ako sú napríklad boj proti zmene klímy, digitalizácia či pandémia nového koronavírusu.

Na základe dohody poslancov a ministrov členských štátov sa z rozpočtu EÚ vyčlenila rekordná suma na financovanie výskumu v oblasti digitálnych technológií a digitalizácie. Program je zameraný aj na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) a európskej výskumnej infraštruktúry. Parlamentným vyjednávačom sa tiež podarilo presadiť uvoľnenie ďalšej miliardy eur na základný výskum, ktorú bude mať na starosti Európska rada pre výskum.

Európska komisia už nový program predbežne spustila, a to 1. januára 2021. Európsky parlament ho s konečnou platnosťou a v znení, ktoré je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ, schválil v utorok.

Vyhlásenie spravodajcov

„Horizont Európa pripraví EÚ na budúcnosť podporou systémov zdravotnej starostlivosti, dekarbonizácie priemyslu a zavádzania inovácií v podnikoch. Podporí tiež európskych vedcov. Ambiciózne investície do výskumu a inovácií nám umožnia čeliť budúcim výzvam,“ vyhlásil spravodajca pre nariadenie Horizont Európa Dan Nica (S&D, RO).

„Podarilo sa nám dosiahnuť ambiciózny a vyrovnaný rozpočet, ktorý výrazne podporuje základný i tematický výskum a ktorého súčasťou je po prvý raz aj osobitný rozpočet pre európske kultúrne a kreatívne odvetvia. Horizont Európa bude kľúčovou súčasťou obnovy Európy,“ uviedol spravodajca pre osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa Christian Ehler (EPP, DE). „Týmto programom sa EÚ takisto právne zaviazala chrániť akademickú slobodu na celom kontinente,“ dodal.