Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Národné plány obnovy

 

Národné plány obnovy musia v plnej miere spĺňať dohodnuté požiadavky a ciele zamerané na spravodlivý a environmentálne pozitívny rast a digitálnu transformáciu.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia k prebiehajúcemu posudzovaniu národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré vo štvrtok pomerom hlasov 514 (za): 163 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Národné plány k 8. júnu predložilo 23 členských štátov EÚ.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje podľa poslancov historický nástroj Únie, ktorý má jej členským štátom pomôcť zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie COVID-19, ale tiež pomôcť zaistiť dlhodobú prosperitu a spravodlivé rozloženie rastu v EÚ. Parlament v tejto súvislosti vyzval Európsku komisiu, aby schválila len plány, ktoré v plnej miere spĺňajú ciele nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a aby nerobila v tejto veci žiadne politické ústupky.

Klíma a digitálna transformácia v centre pozornosti

Parlament žiada Komisiu, aby dôkladne posúdila každý národný plán a zabezpečila, že bude účinne prispievať k realizácii všetkých šiestich pilierov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o zelenú transformáciu, digitálnu transformáciu, konkurencieschopnosť, sociálnu súdržnosť, inštitucionálnu pripravenosť a schopnosť zareagovať na krízy a podporu budúcich generácií aj prostredníctvom vzdelávania a zručností.

Národné plány obnovy by mali vyčleniť minimálne 37% výdavkov na ciele v oblasti ochrany klímy vrátane biodiverzity, zdôraznili poslanci. Zasadili sa tiež za rešpektovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ktorá je podľa nich zásadným nástrojom na podporu zelenej transformácie.

Zákonodarcovia tiež zdôraznili, že opatrenia v oblasti digitálnej transformácie, na ktoré sa má vyčleniť pätina prostriedkov z rozpočtu národných plánov obnovy, sa musia zamerať aj na riešenie bezpečnostných problémov, zohľadniť strategické záujmy Únie a investovať do digitálnej infraštruktúry.

Spravodlivý rast v celej EÚ

Finančné prostriedky musia byť spravodlivo rozdelené medzi rôzne sektory a spoločnosti, pamätajúci pritom aj na budúce generácie a rodovú rovnosť, aby bol účinok plánov obnovy čo najväčší, uvádza sa v uznesení. Poslanci odmietajú prax opätovného predkladania zdanlivo prepracovaných projektov bez skutočnej pridanej hodnoty a zdôrazňujú, že všetky reformy a investície musia byť spojené s míľnikmi, cieľmi a nákladmi, ktoré sú relevantné, jasné, podrobné a primerane monitorované - a to aj prostredníctvom spoločných ukazovateľov. Tieto opatrenia by mali pomôcť predchádzať a odhaľovať korupciu, podvody a konflikty záujmov pri využívaní prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti, dodávajú poslanci.

Uznesenie sa tiež odvoláva na nariadenie podmieňujúce prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Poslanci v tejto súvislosti zdôrazňujú, že žiaden projekt v rámci národných plánov obnovy nemôže byť v rozpore s hodnotami EÚ. Presadzujú tiež, aby boli plány obnovy vykonávané a monitorované v spolupráci s občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi a miestnymi a regionálnymi orgánmi s cieľom zapojiť do tohto procesu vo väčšej miere aj prijímateľov a posilniť transparentnosť samotných plánov.