Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Témy septembrového plenárneho zasadnutia EP

Stav Európskej únie: Rozprava so šéfkou exekutívy EÚ Ursulou von

der Leyen
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen predstúpi v stredu o 9.00 hod.
pred poslancov so správou o stave Únie. Zákonodarcovia na správu zareagujú v
následnej rozprave.

Humanitárna a bezpečnostná situácia v Afganistane: Rozprava s Josepom Borrellom
Reakcia Únie na krízu v Afganistane bude v utorok predmetom rozpravy poslancov so
šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Vo štvrtok prijme plénum k tejto otázke
samostatné uznesenie. 

Zdravotná únia: Väčší dôraz na prevenciu a cezhraničnú spoluprácu

Poslanci sa budú zaoberať dvojicou legislatívnych návrhov, ktoré by mali posilniť
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a zlepšiť zvládanie cezhraničných zdravotných hrozieb.