Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Afganistan - víza pre afganské ženy

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil násilné prevzatie moci v Afganistane a vyzval na posilnenie humanitárnej pomoci a koordinované úsilie zamerané na ochranu najzraniteľnejších osôb.

Stalo sa tak prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 536 (za): 96 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania).

Poslanci vyjadrili zhrozenie zo správ o násilnostiach a popravách, nábore detských vojakov, potláčaní pokojných protestov a prejavov nesúhlasu a obmedzovaní ľudských práv, najmä pokiaľ ide o ženy a dievčatá. Parlament v tejto súvislosti vyzval EÚ a jej členské štáty, aby spolupracovali na uľahčení ďalšej evakuácie ohrozených občanov Únie a Afgancov, a to najmä prostredníctvom bezpečných koridorov.

Podpora susedných krajín a pomoc osobám utekajúcim pred Talibanom

Mnoho afganských utečencov sa bude v prvom rade usilovať o ochranu v susedných krajinách, zdôrazňujú poslanci. EÚ by preto podľa nich mala tieto krajiny podporiť a pomôcť vytvoriť humanitárne koridory na poskytovanie potravinovej pomoci, vody, hygienických služieb a liekov. Takáto podpora však nie je alternatívou k plnohodnotnej európskej azylovej a migračnej politike, ktorá by sa mala zamerať na presídľovanie najviac ohrozených a najzraniteľnejších osôb a ktorej súčasťou by mal byť aj osobitný vízový program pre afganské ženy hľadajúce ochranu pred režimom Talibanu, uvádza sa v uznesení.

Parlament vyzval členské štáty, aby opätovne posúdili súčasné a nedávne žiadosti o azyl vrátane zamietnutých žiadostí. Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili, že za žiadnych okolností nesmie dôjsť k núteným návratom do Afganistanu.

Parlament tiež opäť požiadal Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa humanitárnych víz. Zároveň vyzval vlády členských štátov na rovnaké rozdelenie zodpovednosti v oblasti poskytovania ochrany.

Operačná spolupráca s Talibanom, nie však oficiálne uznanie

Operačná angažovanosť s vládou Talibanu je potrebná z logistických a humanitárnych dôvodov za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci civilistom v núdzi a zaistenia bezpečného prechodu pre cudzích štátnych príslušníkov a Afgancov, ktorí chcú opustiť krajinu, uvádza sa v uznesení. Kontakt s Talibanom by však mal zostať prísne obmedzený na tieto účely, zdôrazňujú poslanci. Podmienky na politické uznanie vlády Talibanu, ktorý prevzal moc v krajine vojenskou cestou a v súčasnosti ničí výsledky úsilia za posledných 20 rokov, neboli dosiaľ splnené, dodáva schválený text.

Varovný signál pre Európsku úniu

Stiahnutie USA a medzinárodných síl z Afganistanu je prejavom kolektívneho zlyhania západnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a stratégie, priznávajú poslanci zdôrazňujúc, že z tohto vývoja sa musí západný svet poučiť. Kolektívne zlyhanie v Afganistane by zároveň mohlo byť strategickou výhodou pre nezápadné mocnosti a susedné krajiny, najmä Pakistan, ako aj Čínu a v menšej miere pre Rusko, dodávajú.

EÚ musí do budúcnosti výrazne posilniť svoju schopnosť konať samostatne, zdôrazňujú poslanci. Parlament v tejto súvislosti vyzval na zintenzívnenie spolupráce členských štátov EÚ v oblasti obrany a vybudovanie skutočnej európskej obrannej únie.