Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu

Prehľad týždňa 08.06.-12.06.2015: 

Poslanci si minútou ticha uctili obete tragédie v Stredozemnom mori.

 
Tento piatok uplynie 30 rokov odo dňa, kedy Španielsko a Portugalsko podpísali prístupové zmluvy k EÚ a vrátili sa do rodiny európskych demokratických národov, uviedol na úvod prvého júnového plenárneho zasadnutia predseda EP Martin Schulz. Nie všetky nádeje tejto historickej chvíle sa naplnili, obe krajiny však zvíťazili v boji s regresívnymi silami a dosiahli stabilitu. Prísľub sily prostredníctvom demokracie a blahobytu pre všetkých a nie iba pre vyvolených zo strany EÚ stále platí, dodal.

 


Martin Schulz podľa vlastných slov verí, že napriek rozdielnym politickým názorom všetkých poslancov EP spája odhodlanie pretaviť politickú a ekonomickú silu EÚ a prísľub jej jednotného trhu v prosperitu a v podporu tvorby pracovných miest pre mladých.

 


Zmeny v programe zasadnutia

Utorok 09.06.2015 - Rozprava a hlasovanie o správe na tému dlhodobého zapojenia akcionárov a riadenia spoločností (spravodajca Sergio Cofferati, S&D, IT) boli presunuté na júlové plenárne zasadnutie. V utorok dopoludnia budú poslanci diskutovať o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (spravodajca Gabrielius Landsbergis, EPP, LT).

 

Streda 10.06.2015 - Začiatok rozpravy o prioritách vyjednávaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (spravodajca Bernd Lange, S&D, DE) bol presunutý na 08h00.

 


Odchádzajúci poslanci

Predseda EP Martin Schulz zagratuloval Andrzejovi Dudovi (ECR, PL) k víťazstvu v poľských prezidentských voľbách a uviedol, že jeho kreslo v Európskom parlamente bolo uvoľnené k 26. máju.

 

 
Diskusia o stave Únie

Jean-Claude Juncker bude s poslancami diskutovať o stave Únie

V stredu od deviatej hodiny ráno bude Jean-Claude Juncker spoločne s poslancami rozoberať súčasné výzvy stojace pred EÚ. Bude to jeho prvý prejav o stave Únie potom, ako bol po minuloročných eurovoľbách zvolený do funkcie šéfa európskej exekutívy. Uplynulý rok bol pre Európu skutočne ťažký. V médiách sa skloňoval najmä slabý rast, vysoké dlhy, nezamestnanosť a utečenecká kríza. Prečítajte si, čo od zajtrajšej diskusie očakávajú europoslanci. 


 Dôležitá debata o európskej politike

 

Prejav o stave EÚ je pre predsedu Európskej komisie príležitosťou predstaviť Parlamentu, ako jeho inštitúcia vníma súčasný stav Únie a to, ktorým smerom by sa mala pohnúť. Parlament má ako jediná priamo volená inštitúcia EÚ zodpovednosť dohliadať na Komisiu, ktorá v EÚ predstavuje výkonnú moc.

 

Očakávania poslancov

 

Manfred Weber (EĽS)


"Výzvy, pred ktorými dnes Európa stojí, nikdy neboli také obrovské. Čo sa týka stability, rastu a zamestnanosti, boja proti terorizmu, bezpečnosti a migrácie ale i zahraničných vecí, potrebujeme Európu, ktorá je silná a ktorá má vo svete svoj hlas. Musíme prísť s riešeniami a ukázať tak pridanú hodnotu Európy.


Od Európskej komisie očakávame, že sa tu bude angažovať a prinesie odvážne a ambiciózne návrhy. Európske problémy si vyžadujú európske riešenia."


Gianni Pittella (S&D)


"Plenárna debata o stave Únie bude jedinečnou príležitosťou žiadať zmeny v Európe. Kríza v Grécku a imigrácia nám priniesli pocit naliehavosti. Buď budeme konať práve teraz, alebo Európa padne.


Veríme, že nastal čas na novú európsku ofenzívu. Chceme, aby európska azylová politika vydláždila cestu pre skutočnú migračnú politiku EÚ. Musíme posilniť hospodársku a menovú úniu a to tak, že tu viac zaangažujeme Parlament a vytvoríme fiškálne kapacity na podporu nášho hospodárstva. Potrebujeme aj progresívnejšie zdaňovanie na boj proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daniam. Firmy musia platiť dane tam, kde vykazujú zisk. Taktiež si želáme, aby EÚ viac investovala do obehového hospodárstva. A za zmeny v Európe budeme bojovať."


Syed Kamall (EKR)


"Dúfam, že pán Juncker príde s praktickými a realistickými riešeniami, ktorým ľudia porozumejú a prijmú ich. V týchto prejavoch až príliš často zaznieva mnoho idealizmu, no nie veľa realizmu. Všetky európske krajiny o ostatné štáty západného sveta musia zohrávať svoju úlohu pri riešení imigračnej krízy, no povinný a uniformný prístup k prerozdeľovaniu len zintenzívňuje riziko toho, že sa bude na niekoho ukazovať prstom, ako tomu bolo doteraz.


Od pána Junckera však predovšetkým očakávam, že bude úprimný, čo sa týka výziev, ktorým EÚ momentálne čelí. Musíme začať hľadať skutočné riešenia - a to aj také, ktoré nie s v súlade s ideami európskych federalistov z päťdesiatych rokov."


Guy Verhofstadt (ALDE)


"Vyzývam predsedu Tuska, aby aj on prišiel do Parlamentu a predniesol tu svoje návrhy na to, ako by mali hlavy štátov spolupracovať v záujme vyriešenia tejto humanitárnej katastrofy."


Gabi Zimmer (GUE/NGL)


"Od predstaviteľov vládnucich elít očakávame, aby vyzvali k ukončeniu neoliberálneho rozkladu sociálnych štátov a aby priniesli odpovede na otázku rastúcej nezamestnanosti, zastavili útoky na sociálne práva a práva zamestnancov a aby utečencom urýchlene poskytli bezpečné miesto."


Philippe Lamberts (Zelení/ESA)


"Chaotické a miestami i nehumánne zaobchádzanie s utečencami naprieč celou Európou je jasnou hrozbou pre spoločné hodnoty, na ktorých EÚ stojí. Naše vnútorné ťahanice a nedostatok solidarity ešte viac zhoršujú humanitárnu krízu, zodpovednosť za ktorú nesieme my všetci.


Národný egoizmus stojí v ceste i trvácnemu a spravodlivému riešeniu krízy eura, najmä v Grécku. Sociálna a humanitárna kríza v Grécku potrebuje silnejšiu odozvu zo strany EÚ, ktorá by tejto krajine poskytla životaschopnejšie hospodárske perspektívy.


Čo sa týka klimatických zmien, z Európy, niekdajšieho lídra, sa stal oneskorenec. Sme svedkami toho, ako sa európske vlády i Komisia stavajú do cesty opatreniam na redukciu škodlivých skleníkových plynov."


Nigel Farage (ESPD)


"EÚ je v stave rozkladu."