Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu

Prehľad týždňa 08.06.-12.06.2015: 

Poslanci si minútou ticha uctili obete tragédie v Stredozemnom mori.

 
Tento piatok uplynie 30 rokov odo dňa, kedy Španielsko a Portugalsko podpísali prístupové zmluvy k EÚ a vrátili sa do rodiny európskych demokratických národov, uviedol na úvod prvého júnového plenárneho zasadnutia predseda EP Martin Schulz. Nie všetky nádeje tejto historickej chvíle sa naplnili, obe krajiny však zvíťazili v boji s regresívnymi silami a dosiahli stabilitu. Prísľub sily prostredníctvom demokracie a blahobytu pre všetkých a nie iba pre vyvolených zo strany EÚ stále platí, dodal.

 


Martin Schulz podľa vlastných slov verí, že napriek rozdielnym politickým názorom všetkých poslancov EP spája odhodlanie pretaviť politickú a ekonomickú silu EÚ a prísľub jej jednotného trhu v prosperitu a v podporu tvorby pracovných miest pre mladých.

 


Zmeny v programe zasadnutia

Utorok 09.06.2015 - Rozprava a hlasovanie o správe na tému dlhodobého zapojenia akcionárov a riadenia spoločností (spravodajca Sergio Cofferati, S&D, IT) boli presunuté na júlové plenárne zasadnutie. V utorok dopoludnia budú poslanci diskutovať o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (spravodajca Gabrielius Landsbergis, EPP, LT).

 

Streda 10.06.2015 - Začiatok rozpravy o prioritách vyjednávaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (spravodajca Bernd Lange, S&D, DE) bol presunutý na 08h00.

 


Odchádzajúci poslanci

Predseda EP Martin Schulz zagratuloval Andrzejovi Dudovi (ECR, PL) k víťazstvu v poľských prezidentských voľbách a uviedol, že jeho kreslo v Európskom parlamente bolo uvoľnené k 26. máju.

 

 
Boj proti nezamestnanosti mladých v r. 2015

Parlament schválil uvoľnenie 1 mld. eur na boj proti nezamestnanosti mladých v roku 2015


Tohtoročný balík pomoci členským štátom na podporu ich úsilia o zapojenie 650.000 mladých ľudí do pracovného procesu bude navýšený na 1 mld. eur. Vyplýva to z návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Zvýšenie prostriedkov na rok 2015 v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (YEI) sa dotkne 20 členských štátov, vrátane Slovenska, ktorých regióny zápasia s nezamestnanosťou mladých na úrovni viac ako 25%.

Parlament návrh Komisie schválil pomerom hlasov 632 (za): 30 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania).

"Pretekáme s časom a je to Európa, ktorá dáva impulz zamestnanosti mladých. Dosiahnutie solídnej dohody so širokou podporou v rekordnom čase bolo výzvou. Keď sme však odhodlaní, EÚ dokáže konať," uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).
 
Počet mladých ľudí vo veku 15 - 25 rokov, ktorí nemajú zamestnanie a zároveň nie sú zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, narastá alarmujúcim tempom. Situácia je obzvlášť závažná v členských štátoch, ktoré majú problém s počiatočným financovaním programov na podporu zamestnanosti mladých. Predbežné financovanie má v tejto súvislosti zásadný význam.

Rozpočet YEI na roky 2014-2020 predstavuje 3,2 mld. eur, ďalších minimálne 3,2 mld. eur majú členské štáty k dispozícii z prostriedkov vyčlenených v rámci ESF. Európska komisia do februára 2015 schválila 28 z 34 operačných programov YEI, ktoré by ihneď po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel mohli získať až tretinu z celkových prostriedkov vyčlenených pre YEI v rámci sedemročného rozpočtu EÚ.

V dôsledku vyčlenenia 1 mld. eur pre YEI v roku 2015 sa zvýši miera predbežného financovania zo strany EÚ pre projekty na podporu zamestnanosti mladých z 1% - 1,5% na 30%. Nejde však o nové prostriedky, ale o presun financií na obdobie spustenia programov v rámci rozpočtu YEI, ktorý sa touto legislatívnou úpravou nemení.

Medzi členské štáty, ktoré sú do iniciatívy zapojené, patrí aj Slovensko. Ďalšími participujúcimi štátmi sú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Nové pravidlá uľahčia členských štátom spustenie projektov na boj s nezamestnanosťou mladých, všetky operácie v rámci YEI sa však budú musieť zrealizovať do konca roku 2018. Pre celkový úspech iniciatívy budú kľúčové práve prvé roky jej zavádzania do praxe.