Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu

Prehľad týždňa 08.06.-12.06.2015: 

Poslanci si minútou ticha uctili obete tragédie v Stredozemnom mori.

 
Tento piatok uplynie 30 rokov odo dňa, kedy Španielsko a Portugalsko podpísali prístupové zmluvy k EÚ a vrátili sa do rodiny európskych demokratických národov, uviedol na úvod prvého júnového plenárneho zasadnutia predseda EP Martin Schulz. Nie všetky nádeje tejto historickej chvíle sa naplnili, obe krajiny však zvíťazili v boji s regresívnymi silami a dosiahli stabilitu. Prísľub sily prostredníctvom demokracie a blahobytu pre všetkých a nie iba pre vyvolených zo strany EÚ stále platí, dodal.

 


Martin Schulz podľa vlastných slov verí, že napriek rozdielnym politickým názorom všetkých poslancov EP spája odhodlanie pretaviť politickú a ekonomickú silu EÚ a prísľub jej jednotného trhu v prosperitu a v podporu tvorby pracovných miest pre mladých.

 


Zmeny v programe zasadnutia

Utorok 09.06.2015 - Rozprava a hlasovanie o správe na tému dlhodobého zapojenia akcionárov a riadenia spoločností (spravodajca Sergio Cofferati, S&D, IT) boli presunuté na júlové plenárne zasadnutie. V utorok dopoludnia budú poslanci diskutovať o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (spravodajca Gabrielius Landsbergis, EPP, LT).

 

Streda 10.06.2015 - Začiatok rozpravy o prioritách vyjednávaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (spravodajca Bernd Lange, S&D, DE) bol presunutý na 08h00.

 


Odchádzajúci poslanci

Predseda EP Martin Schulz zagratuloval Andrzejovi Dudovi (ECR, PL) k víťazstvu v poľských prezidentských voľbách a uviedol, že jeho kreslo v Európskom parlamente bolo uvoľnené k 26. máju.

 

 
Prechod na moderné biopalivá

Európsky parlament podporil prechod na moderné biopalivá

  
  

Biopalivá

 

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý obmedzí výrobu biopalív z plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde a urýchli prechod na nové palivá vyrobené z alternatívnych zdrojov, akými sú napríklad odpad a morské riasy. Cieľom nových pravidiel je znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré sú dôsledkom zvýšeného využívania poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín pre biopalivá.

 

"Podarilo sa nám schváliť tento vysoko technický, technologický a ideologický návrh," uviedol parlamentný spravodajca Nils Torvalds (ALDE, FI) potom, ako poslanci schválili návrh novej smernice. Zároveň však nahlas uvažoval, či sú nové pravidlá v ich schválenej podobe dostatočne prísne.

 

"Mali sme oveľa vyššie ciele, a to z hľadiska znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj technologického pokroku. Ak sa Európa nepohne dopredu, zaostane. Čelíme tiež systémovému problému blokujúcej menšiny v Rade, ktorá sa občas vyvinie v diktatúru menšiny členských štátov, ktoré sa boja budúcnosti," dodal.

 

Konečná podoba nových predpisov je výsledkom neformálnej dohody parlamentných vyjednávačov s ministrami členských štátov.

 

Prvá generácia biopalív pod drobnohľadom

V súčasnosti platná legislatíva od členských štátov požaduje, aby do roku 2020 zabezpečili minimálne desaťpercentný podiel energií z obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebe v doprave. Nová legislatíva zavádza nasledujúce zmeny:

- prvá generácia biopalív (palivá vyrobené z poľnohospodárskych plodín) by sa do roku 2020 nemala na celkovej spotrebe energie v doprave podieľať viac ako siedmimi percentami,

- dodávatelia palív budú musieť nahlásiť orgánom členských štátov a Európskej komisii odhadovanú úroveň emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy (Nepriama zmena využívania pôdy, Indirect land use change alebo skrátene ILUC, znamená vyčlenenie dodatočnej pôdy na pestovanie poľnohospodárskych plodín určených na konzumáciu v snahe vykompenzovať straty spôsobené pestovaním plodín určených na výrobu biopalív),

- Komisia zverejní údaje týkajúce sa emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.

- Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ správu o možnosti zahrnutia odhadovaných emisií ILUC do existujúcich kritérií trvalej udržateľnosti.

 

Podpora moderných biopalív

Členské štáty budú musieť v priebehu 18 mesiacov po vstupe novej smernice do platnosti stanoviť národné ciele týkajúce sa podielu moderných biopalív na celkovej spotrebe energie v doprave. Moderné biopalivá sú palivá vyrobených z alternatívnych zdrojov, akými sú napríklad isté druhy odpadov a morské riasy.

 

Ďalší postup

Členské štáty musia transponovať nové pravidlá do vnútroštátnych právnych predpisov do roku 2017.

 

Súvislosti pre editorov

Využívanie poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín určených pre biopalivá zmenšuje plochu, na ktorej sa môžu pestovať potravinové produkty, či vedie k tlakom na uvoľnenie ďalšej pôdy, napríklad prostredníctvom odlesňovania, na ktorej by sa pestovali plodiny určené na konzumáciu. Tento proces sa nazýva nepriama zmena využívania pôdy (Indirect land use change, ILUC). Odlesňovanie však vedie k nárastu emisií skleníkových plynov, čo vedie k čiastočnému alebo v niektorých prípadoch úplnému negovaniu pozitívneho efektu biopalív.